REKLAMA

Trybunał uchylił dyrektywę w sprawie przechowywania danych osobowych

2014-04-08 11:47
publikacja
2014-04-08 11:47

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł we wtorek nieważność unijnej dyrektywy w sprawie przechowywania danych osobowych. Zdaniem sędziów dyrektywa znacznie ingeruje w podstawowe prawa do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

"Nakładając obowiązek przechowywania danych i umożliwiając dostęp do nich właściwym organom krajowym, dyrektywa ingeruje w sposób szczególnie poważny w prawa podstawowe do poszanowania życia społecznego i do ochrony danych osobowych. Ponadto okoliczność, że przechowywanie i późniejsze wykorzystywanie danych jest dokonywane bez poinformowania o tym abonenta i zarejestrowanego użytkownika, może wywołać u zainteresowanych osób poczucie, iż ich życie prywatne podlega stałemu nadzorowi" - ocenił Trybunał Sprawiedliwości UE.

Badając, czy taka ingerencja jest uzasadniona Trybunał uznał, iż dyrektywa przekracza granice, wyznaczone przez zasadę proporcjonalności, jak również nie zapewnia wystarczających ram, by zagwarantować, aby wspomniana ingerencja była ograniczona do tego, co ściśle niezbędne oraz nie chroni w wystarczający sposób przed nadużyciami.

Celem uchylonej dyrektywy z 15 marca 2006 roku była harmonizacja przepisów państw UE w dziedzinie przechowywania danych generowanych lub przetwarzanych przez dostawców ogólnie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub publicznych sieci łączności.

Nowe prawo miało zapewnić dostępność tych danych w celu zapobiegania i ścigania poważnych przestępstw, szczególnie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Zgodnie z dyrektywą dostawcy usług komunikacji elektronicznej powinni przechowywać dane o ruchu i lokalizacji oraz powiązane dane niezbędne do identyfikacji abonenta lub użytkownika. Nie zezwolono natomiast na przechowywanie treści komunikatów i uzyskiwanych informacji.

O zbadanie ważności dyrektywy zwróciły się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Sąd Najwyższy Irlandii oraz austriacki Trybunał Konstytucyjny, powołując się na Kartę Praw Podstawowych UE, gwarantującą m.in. prawo do poszanowania życia prywatnego i prawa do ochrony danych osobowych. (PAP)

awi/ ap/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~lel
bezsensowne klepanie w okienka o zasadach cookies (nigdy nie czytam, tak przykro) na stronach www wreszcie się skończy ? Czy może fakt zajęcia czymś palców, tak się spodobał internautom że zaraz zostanę zhejtowany ?
~jaw
a my mamy guzik a nie kartę praw podstawowych. Dociera powoli do wszystkich dlaczego powinniśmy ją podpisać? I nie słuchać władz, że Polski na to nie stać, bo to brzmi jak gadka komunistów sprzed 35 lat o karcie praw człowieka.

Powiązane: O tym mówią ludzie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki