REKLAMA

Trwają negocjacje w UE nt. energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej

2022-06-27 15:51
publikacja
2022-06-27 15:51
Trwają negocjacje w UE nt. energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej
Trwają negocjacje w UE nt. energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej
fot. Oliver Berg / / dpa

Państwa unijne w ramach Rady UE przyjęły stanowiska negocjacyjne w sprawie dwóch projektów z pakietu „Gotowi na 55”, które dotyczą energetycznych aspektów transformacji klimatycznej Unii. Chodzi o dyrektywę o energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywę o efektywności energetycznej. Otwiera to drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Rada wyznaczyła dla UE wiążący cel – zwiększenie do 40 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym koszyku energetycznym do 2030 r. Obecny cel na poziomie UE zakłada minimalnie 32 proc. Aby wspólnie osiągnąć nowy cel, państwa członkowskie muszą zwiększyć swoje wkłady krajowe określone w zintegrowanych krajowych planach energetyczno-klimatycznych, które mają zostać zaktualizowane w 2023 i 2024 r.

Rada uzgodniła zmniejszenie zużycia energii na szczeblu UE do 2030 r. o 36 proc. w przypadku zużycia energii końcowej i o 39 proc. w przypadku zużycia energii pierwotnej. Cele te opierają się na nowym scenariuszu bazowym i odpowiadają celowi redukcji wynoszącemu 9 proc. w porównaniu z 2020 r. Zużycie energii końcowej to zużycie energii przez użytkowników końcowych, a zużycie energii pierwotnej obejmuje również to, co jest wykorzystywane w trakcie produkcji i dostaw energii.

Rada chce, by także sektor publiczny został zobowiązany do zmniejszenia zużycia energii o 1,7 proc. rocznie lub o co najmniej 1,9 proc. rocznie w przypadku wyłączenia transportu publicznego lub sił zbrojnych. Ten wymóg miałby zacząć obowiązywać po czterech latach od wejścia w życie rozporządzenia i w pierwszej kolejności objąłby większe gminy. Ponadto Rada zobowiązała państwa członkowskie do tego, by co roku zapewniały renowację co najmniej 3 proc. całkowitej powierzchni budynków należących do wszystkich szczebli administracji publicznej.

Komisja przedstawiła pakiet „Gotowi na 55” (Fit for 55) 14 lipca 2021 r. Ma on dostosować unijne przepisy klimatyczno-energetyczne do celu zakładającego osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej oraz zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Pakiet składa się z powiązanych ze sobą projektów nowelizujących istniejące akty prawne albo ustanawiających nowe inicjatywy w wielu różnych obszarach polityki i sektorach gospodarki.

Rada i Parlament rozpoczną teraz negocjacje, by uzgodnić ostateczny kształt nowych regulacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (2)

dodaj komentarz
endes
Negocjacji z PE!!!!???… kto k…wa rządzi poszczególnymi krajami!!!?… PE!!!?
dididif
zielone science-fiction, by robol był biedny i chciało mu się chodzić do pracy.

Powiązane: Pakiet klimatyczny "Fit for 55"

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki