REKLAMA

TopLevelTennis.com S.A.: Zawarcie umowy w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych

2021-02-23 23:48
publikacja
2021-02-23 23:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
TopLevelTennis.com S.A.
Temat
Zawarcie umowy w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 r. zawarł z Panem Alberto Castellani umowę współpracy (dalej: Umowa), polegającą na aktywnym udziale Pana Alberto Castellani w przygotowaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych dotyczących projektu "TopLevelTennis", zrealizowanych w celach edukacyjno-promocyjnych odnoszących się do dziedziny sportu jaką jest tenis.

Umowa normuje również prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji filmu i zdjęć w ramach przygotowania i promocji projektu "TopLevelTennis". Za udział w realizacji projektu, tj. przygotowaniu materiałów audiowizualnych, przeniesienie praw do rozporządzania i do korzystania z artystycznego wykonania, wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku i głosu Pana Alberto Castellani oraz za działania promocyjne, Panu Alberto Castellani’emu przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. Na podstawie Umowy, Pan Alberto Castellani w zamian za wynagrodzenie przenosi na Spółkę prawo do rozporządzania i korzystania z artystycznego wykonania zawartego w filmie oraz użycia wizerunku i głosu Pana Alberto Castellani, utrwalonego na materiale filmowym, dźwiękowym i fotograficznym, powstałym w wyniku realizacji zdjęć. Jednocześnie zastrzeżono, że prawa autorskie do filmu i zdjęć stanowić będą wyłączną własność Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-23 Tomasz Mrozowski Prezes Zarządu
2021-02-23 Artur Górski Wiceprezes Zarządu
2021-02-23 January Ciszewski Członek Zarządu
2021-02-23 Łukasz Górski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki