REKLAMA

Tomasz Mintoft-Czyż Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2004

2005-01-21 06:41
publikacja
2005-01-21 06:41
Gratulacjom nie było końca!

Już po raz trzeci „Gazeta Ubezpieczeniowa” przyznała tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2004. Otrzymał go Tomasz Mintoft-Czyż, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, członek Zarządu Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych, człowiek - instytucja, specjalista ubezpieczeniowy od 40 lat związany z branżą, nauczyciel i spolegliwy opiekun kilku pokoleń polskich specjalistów ubezpieczeniowych, wytrwały orędownik tworzenia prawa ubezpieczeniowego na miarę potrzeb współczesności, które harmonijnie godzi interesy wszystkich podmiotów uczestniczących w ubezpieczeniowym biznesie.

Uroczystość ogłoszenia nazwiska laureata przez Bożenę M. Dołęgowska-Wysocką, redaktor naczelną „Gazety Ubezpieczeniowej” odbyła się 7 stycznia 2005 roku w Galerii „Opoka”. Uczestniczyli w niej licznie przybyli goście przedstawiciele Ministerstwa Finansów, KNUiFE, Rzecznika Ubezpieczonych, zakładów ubezpieczeń, organizacji i stowarzyszeń zawodowych. Nie brakowało oczywiście serdeczności, ciepłych słów, a gratulacjom dla laureata nie było końca, który stwierdził, że otrzymany w uznaniu zasług, portret własny, autorstwa Alfreda Wysockiego właściwie oddaje nie tylko jego konerfekt, ale i tajniki duszy.

Uroczystości towarzyszył wernisaż płócien Wojciecha Łukasika, który uświetnił jubileusz „Gazety Ubezpieczeniowej, czyli jej trzechsetny numer - wydany 4 stycznia 2005 roku.

Dwie dobre wiadomości

- Mam dla Państwa dwie dobre wiadomości. Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2004 jest Tomasz Mintoft-Czyż, który swoim profesjonalizmem, wiedzą, aktywnością w działalności na rzecz ubezpieczeniowego środowiska w pełni zasłużył sobie na ten tytuł. Jest to człowiek - instytucja. Z kolei miło mi również poinformować, że wydaliśmy już jubileuszowy 300-setny numer „Gazety Ubezpieczeniowej”, która już od ponad roku rozwija się jako prywatna gazeta wydawana przez Agencję Wydawniczo-Promocyjną Opoka. Ostatnio uruchomiliśmy np. kierowany do setek instytucji i osób nasz specjalny elektroniczny newsletter Obie te wiadomości cieszą w świecie, w którym królują raczej złe, niż dobre informacje. My staramy się pokazywać te dobre strony życia, wychodząc z założenia, że świat nie jest taki zły, jak się go przedstawia - powiedziała na wstępie redaktor naczelna „GU” Mirosława B. Dołęgowska-Wysocka, która gratulując lauretowi, przekazała mu portret, pędzla Alfreda Wysockiego i Dyplom Człowieka Roku Ubezpieczeń 2004.

Laudacje

Później nastąpiły kolejne laudacje. Andrzej Jacaszek, wiceminister finansów zaznaczył: - Ta prestiżowa nagroda to rezultat wytężonej pracy Tomka mającej na celu zapewnienie rozwoju sektora usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, jak i reprezentowania go na arenie międzynarodowej. Dodatkowo nie sposób nie docenić zaangażowania Tomka w trakcie konsultacji dotyczących nowych regulacji w zakresie całego sektora ubezpieczeniowego. Jego merytoryczny udział podczas tych prac zawsze świadczył o wybitnej wiedzy i szczególnym zangażowaniu w przyszły kształt rynku ubezpieczeń.

W imieniu prof. Jana Monkiewicza, przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych dyr. ….. zaakcentowała : - Pana wieloletnie związki z rynkiem ubezpieczeniowym, zarówno w kraju, jak i za granicą, Pana osiagnięcia zawodowe i społeczne, reprezentowane przez Pana normy etyczne oraz aktywność publiczna w pełni uzasadniają otrzymane wyróżnienienie.

Z kolei mecenas Aleksander Daszewski przedstawiciel prof. Stanisława Rogowskiego, Rzecznika Ubezpieczonych powiedział: - Na naszym stosunkowo młodym rynku ubezpieczeniowym niewiele jest osób, które tak jak Pan, już od 40 lat jest na nim obecny, oczywiście wliczając w to działalność poza nim, co w dużej mierze przyczyniło się do wprowadzenia rozwiązań i wzorców funkcjonujących w innych krajach. Mecenas Daszewski dodał także życzenia od Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, której jest prezesem.

- To prestiżowe wyróżnienie, przypada akurat w 40 rocznicę pracy Pana Prezesa w branży ubezpieczeniowej. Jak nikt inny, potrafi Pan, osiągając wybitne sukcesy osobiste, dzielić się hojnie swoimi doświadczeniami dla dobra całego rynku - podkreślał Adam Sankowski, prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Gratulacje lauretowi złożył także Jerzy Wysocki, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

Wszyscy zabierający głos, podkreślając prestiż tytułu Człowieka Roku Ubezpieczeń, przekazywali równocześnie „Gazecie Ubezpieczeniowej” serdeczne życzenia z okazji jej jubileuszowego wydania (listy gratulacyjne dla laureata i „GU” zamieszczamy na stronie 16 i 17).

Satysfakcja laureata

Na koniec głos zabrał laureat, który, dziękując za przyznanie zaszczytnego tytułu, powiedział m.in.: - Tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2004 odbieram z nieukrywaną satysfakcją. Jestem dumny, że znalazłem się w gronie takich osób, jak prof. Jan Monkiewicz, przewodniczący KNUiFE i prof. Stanisław Rogowski, Rzecznik Ubezpieczonych, laureatów z ostatnich lat. Przez ostatnie dziesięciolecie starałem się budować prestiż zawodu pośredników ubezpieczeniowych. Dla naszej branży nadszedł jednak nie najlepszy czas. Najpierw wszczął swoje śledztwo nowojorski prokurator generalny Eliot Spitzer, potem pojawiły się informacje o sprawie ubezpieczenia elektrowni w Opolu. Media, które są zawsze żądne krwi, w sposób nieuprawniony zaczęly rzucać bezpodstawne oskarżenia, stawiać zarzuty. Jest niebezpieczeństwo, że straci na tym prestiż zawodu pośrednika ubezpieczeniowego, osłabieniu ulegnie poczucie społecznej świadomości ubezpieczeniowej, stracą swoją pozycję rynkową niektórzy ubezpieczyciele. Laureat podkreślał, że autorytet i prestiż zawodu trzeba budować przez wiele lat. Natomiast nieprzemyślane wypowiedzi polityków - i niestety czasami prasy - mogą w oka mgnieniu zniszczyć to, co było tworzone w mozole i trudzie. Dodawał, że sprzedaż ubezpieczeń nie jest rzeczą łatwą, gdyż nikt ich nie kupuje dla przyjemności. - Polisy kupuje się z obowiązku albo konieczności. Dlatego wszelkie przedwczesne i nieprzemyślane oceny szkodzą wszystkim graczom na ubezpieczeniowym rynku - podkreślał Tomasz Mintoft Czyż. Na koniec laureat podziękował za przyznany mu tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2004 i ciepłe słowa.

Potem goście oddali się rozmowom, żartom i rozkoszom stołu, na którym królowały dobre wina i smakowite przekąski przygotowane przez Cafe de Paris. Atmosfera nadal pozostała serdeczna i gorąca.

Źródło:
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki