0,1000 zł
5,49% 0,0052 zł
TXM SA (TXM)

Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawieszenie uprawnień Banków

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-30
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawieszenie uprawnień Banków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „TXM”) informuje, iż w dniu 27 marca 2020 r. otrzymał od Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („PKO”) oraz ING Banku Śląskiego S.A. („ING”) podpisany przez Strony dokument dokonujący okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz otrzymał oświadczanie o zawieszaniu uprawnień Banków związanych z istniejącymi Przypadkami Naruszenia.

Zmiany umowy zostały przede wszystkim wywołane wskutek wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-19, a w swoim znaczeniu mają charakter:

• krótkoterminowego wsparcia płynności Spółki poprzez zawieszenie części spłat oraz wydłużenia terminów finansowana akredytyw i gwarancji;

• zawieszenia lub zrzeczenia się uprawnień Banków będących wynikiem występujących Przypadków Naruszenia.

Umowa uległa zmianie w ramach następujących punktów:

• Terminy na dokonanie ewentualnych Spłat Tygodniowych zostają zmienione w ten sposób, że płatności wszelkich kwot, które byłyby płatne w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zostają przesunięte na dzień 30 czerwca 2020 r.;

• Terminy płatności akredytyw i gwarancji zostają zmienione w ten sposób, że w przypadku dokonania przez Bank wypłaty środków na rzecz beneficjenta danej akredytywy / gwarancji w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., wypłata tych środków nie nastąpi przez pobranie przez Bank środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki lecz kwoty te staną się wymagalne i płatne przez Spółkę we wcześniejszej z dat (i) 90 dni od dnia dokonania takiej wypłaty oraz (ii) 30 czerwca 2020 r.

• Jeśli (począwszy od daty zawarcia dokumentu) przypadnie jakikolwiek termin płatności odsetek od wierzytelności Banków wobec Spółki na podstawie Umów Kredytowych wcześniejszy niż 30 czerwca 2020 r., zostanie on automatycznie wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r.

• Zmieniona została data zakończenia głosowania i dostosowana do postanowienia Sędziego Komisarza.

Banki uchylają i zrzekają się przysługujących im uprawnień pod warunkiem:

• złożenia we właściwych sądach (lub nadania przesyłek poleconych z potwierdzeniem nadania) zaakceptowanych przez Banki uzupełnień wniosków złożonych przez Spółkę w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

• dostarczenia oryginałów raportów tygodniowych oraz oryginału zaświadczenia o zgodności w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Banki zobowiązują się wobec Spółki oraz drugiego Banku nie korzystać w okresie do 30 czerwca 2020 r. z przysługujących im z uwagi na Trwający Przypadek Naruszenia uprawnień. Te przypadki Naruszeń to:

• dokonane przez Spółkę czasowe faktyczne zawieszenie prowadzenia działalności operacyjnej;

• wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-19 (skutkującej m.in. wydaniem bezwzględnie obowiązujących rozporządzeń o ograniczeniach w handlu i poruszaniu się), mającej Istotny Negatywny Wpływ;

• rozpoczęcie przez Spółkę, wobec wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-19, jednoczesnych i wspólnych negocjacji z wieloma wierzycielami handlowymi, w celu restrukturyzacji istotnych wymagalnych zobowiązań Spółki;

• naruszenie Tygodniowego Wskaźnika Pokrycia;

• naruszenie Wskaźnika Rotacji Zapasów w odniesieniu do daty obliczenia przypadającej w dniu 31 grudnia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-03-30 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.