TXM S.A.: Informacja dot. zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym TXM S.A.

2020-06-17 14:10
publikacja
2020-06-17 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Informacja dot. zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym TXM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 z dnia 19 września 2019 r., nr 68/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., nr 5/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz nr 16/2020 z 25 maja 2020 r. informuje, iż postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM S.A.

W wygłoszonym na rozprawie uzasadnieniu Sądu Restrukturyzacyjny wskazał i wyczerpująco wyjaśnił, że w sprawie nie zachodzą ani obligatoryjne, ani fakultatywne przesłanki odmowy zatwierdzenia układu. W szczególności stwierdził, że układ nie narusza prawa, ani też nie zachodzi przesłanka oczywistej niewykonalności układu.

Zatwierdzenie układu jest kolejnym etapem w ramach wdrożonego wobec Spółki postępowania restrukturyzacyjnego. Jest zarazem etapem szczególnie istotnym, gdyż w ten sposób przesądzono (choć jeszcze nieprawomocnie), że układ zyskał nie tylko aprobatę ze strony odpowiednich większości wierzycieli, ale także że jest układem zgodnym z prawem.

W konwekcji przyjętych propozycji układowych

• kapitał Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji zobowiązań
• Spółka przystąpi do realizowania przyjętych harmonogramów ratalnych spłaty zobowiązań
o Dla wierzycieli handlowych (Grupa 1 i 4 ) od czerwca 2021 roku
o Dla wierzycieli handlowych o wartości wierzytelności do 5 000 zł (Grupa 2) jednorazowo w miesiącu sierpniu 2020 roku
o Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Grupa 3) w trybie miesięcznym począwszy do stycznia 2021
o Dla obligatariuszy (Grupa 6) jednorazowo na koniec roku 2026

• Kwota 15,9 mln zł zobowiązań Spółki zostanie umorzona w tym
o 14 mln zł stanowią zobowiązania finansowe Spółki wobec Banków finansujących
o 1,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie restrukturyzacyjne zostanie formalnie zakończone i Spółka wejdzie w etap wykonywania układu, zgodnie z jego treścią.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-06-17 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki