REKLAMA

TXM S.A.: Informacja dot. wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową Emitenta.

2020-03-16 15:22
publikacja
2020-03-16 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-16
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Informacja dot. wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do zaleceń organów nadzoru z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd TXM SA w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację o ocenie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność, płynność i wyniki finansowe oraz perspektywy Emitenta.

Zgodnie z aktualną na dzień 15 marca 2020 roku wiedzą, Emitent spodziewa się, iż skutki koronawirusa SARS-CoV-2 będą miały bardzo istotny wpływ - aczkolwiek niemożliwy do oszacowania ze względu na dynamikę sytuacji na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu - na działalność Emitenta i jego przyszłe wyniki finansowe.

Obszary zidentyfikowane jako najbardziej narażone wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

• POZIOM REALIZOWANEJ SPRZEDAŻY

o Od środy 11 marca 2020 roku Spółka identyfikuje istotny i postępujący spadek wejść Klientów do sklepów TXM. W ujęciu tydzień do tygodnia wejścia Klientów w środę (11 marca 2020 roku) wykazały 23 % spadek natomiast w sobotę (14 marca 2020 roku) - nie uwzględniając sklepów obowiązkowo zamkniętych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - o 74%

o Od soboty 14 marca 2020 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zamknięte zostaną galerie handlowe, w których zlokalizowane są sklepy Emitenta. Dotyczy to 21 % sieci całości sieci TXM.
Część sklepów TXM działa w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 mkw, dzięki czemu nadal prowadzą działalność. Ich liczba będzie jednak zmieniała się w czasie gdyż Emitent indywidulanie rozważa zamknięcie kolejnych sklepów.

o W części sklepów TXM zidentyfikowany został problem związany ze skompletowaniem załogi sklepów, gdyż skorzystała ona z uprawnień opiekuńczych będących następstwem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

• ZAMÓWIENIA

o Spółka informuje, iż na okres wiosenno-letni ma zapewnioną dostępność zapasu towarowego ze względu na zdywersyfikowane źródła dostaw towarów. Dostawy te uzależnione są tylko od zdolności płatniczych Spółki

o Spółka nie identyfikuje na dziś dzień problemów w łańcuchu logistycznym.

• INNE OBSZARY DZIAŁANOŚĆI OPERACYJNEJ

o W ramach logistyki krajowej (centrum dystrybucji <-> sklepy) identyfikowane są ograniczenia w częstotliwości realizowanych przesyłek wynikające z wdrożonych przez Partnerów logistycznych procedur sanitarnych

o W ramach możliwości realizacji odbiorów gotówki identyfikowane są ograniczenia w częstotliwości realizowanych odbiorów wynikające z wdrożonych przez Partnerów konwojujących procedur sanitarnych.

Obecna sytuacja wpływa na spadek bieżącej sprzedaży, co będzie mieć istotny, negatywny wpływ na płynność finansową TXM oraz będzie negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020. Prawdopodobnie będzie też rzutować na zdolność TXM do realizacji założeń restrukturyzacyjnych, przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym.

Jednocześnie Emitent podejmuje szereg działań mających zapewnić ciągłość operacyjną Emitenta, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony swoim pracownikom jak i Klientom.

Emitent wskazuje, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność TXM na chwilę obecną jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Zarząd na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność TXM.

Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na płynność, generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta oraz wpływ tych zdarzeń będą publikowane w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-03-16 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki