REKLAMA

TRITON: Powołanie członków Rady Nadzorczej

2021-04-15 18:26
publikacja
2021-04-15 18:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej IX kadencji w trybie art. 385 § 8 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w składzie:

- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski
- Hubert Rozpędek
- Karol Szymański
- Jan Włoch

Ponadto Emitent informuje, że szczegółowe dane osobowe powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2021-04-15 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki