REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

2021-09-30 20:23
publikacja
2021-09-30 20:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGAB_2021-09-29.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30.09.2021r. otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 29.09.2021 od Peter Gyllenhammar AB z siedzibą w Sztokholmie (Linnegatan 18, 114 47) (dalej "PGAB" ) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów.

Informacja została przesłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PGAB poinformował, że udział PGAB w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniósł 5,25%.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 28.09.2021r.

Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 903.509 akcji Spółki, które stanowiły 3,95% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 903.509 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,56% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku transakcji zakupu na dzień 29 września 2021 r. PGAB posiada 1.331.142 akcji Spółki, które stanowią 5,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 1.331 142 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,25% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji w zależności od sytuacji rynkowej.

Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
PGAB_2021-09-29.pdfPGAB_2021-09-29.pdf Zawiadomienie PGAB

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Eliza Stec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki