REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Zawarcie umowy kupna 100% udziałów belgijskiej spółki transportowej J. Deckers & Zn NV

2021-10-20 08:26
publikacja
2021-10-20 08:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kupna 100% udziałów belgijskiej spółki transportowej J. Deckers & Zn NV
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 19 października 2021 r. w późnych godzinach wieczornych Emitent oraz w 100% zależna od Emitenta spółka TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie („Kupujący”) zawarły z Panem Sven Deckers („Sprzedający”) oraz spółką zależną od Sprzedającego Geerts BV z siedzibą w Brecht (Belgia) („Geerts’) umowę kupna-sprzedaży („Umowa”) 100% udziałów spółki J. Deckers & Zn NV z siedzibą w Brecht w Belgi („J. Deckers”).

J. Deckers jest spółką transportową zlokalizowaną w okolicach portów morskich ARA (Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia) zajmującą się transportem płynnych ładunków chemicznych na ternie Europy Zachodniej. J. Deckers dysponuje własnym taborem, w skład którego wchodzi 30 specjalistycznych zestawów transportowych.

Prawo własności 100% udziałów J. Deckers i wszystkie związane z nimi prawa przejdą na Emitenta z dniem 30 października 2021 r.

Łączna cena zakupu 100% udziałów J. Deckers wynosi 1.020.000 EUR, płatna będzie w czterech transzach: 1 transza w wysokości 561.000 EUR w terminie do 7 listopada 2021 r. oraz kolejne 3 równe transze w wysokości 153.000 EUR płatne w latach 2022-2024, z zastrzeżeniem możliwej korekty wartości kolejnych transz ceny sprzedaży w zależności od wysokości osiągniętych przez J. Deckers wyników finansowych za lata 2021-2023 zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

Jednocześnie zgodnie z treścią Umowy Kupujący w ramach opcji kupna dysponuje możliwością zakupu 100% udziałów spółki Geerts za cenę 880.000 EUR, z zastrzeżeniem możliwej korekty ceny sprzedaży udziałów o zweryfikowany dług netto na dzień przejścia własności udziałów na Emitenta. Geerts jest spółką, do której należy nieruchomość przeznaczona na cele biurowe oraz warsztat wraz z przyległym placem parkingowym. W/w nieruchomość wykorzystywana jest w działalności operacyjnej J. Deckers.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-10-20 Eliza Stec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki