REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-08 09:55
publikacja
2020-01-08 09:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-08
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] ("Rozporządzenie"), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

- Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 - termin przekazania 08.04.2020 r.
- Jednostkowy Raport Roczny za 2019 - termin przekazania 08.04.2020 r.
- Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2020 - termin przekazania 27.05.2020 r.
- Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2020 - termin przekazania 23.09.2020 r.
- Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 - termin przekazania 23.11.2020 r.

Zarząd Trans Polonia S.A., informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie obejmował półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-08 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2020-01-08 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki