TRANS POLONIA S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

2019-06-12 23:01
publikacja
2019-06-12 23:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2018
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wniosku Zarządu, który został wskazany w raporcie 15/2019 dotyczącym uchwały Zarządu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:
- jednostkowego netto wypracowanego w 2018 roku, w wysokości 195.463,41 zł,
- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł,
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności spółki Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, aby zysk netto w kwocie 2.740.626,72 zł przeznaczyć na dywidendę. Co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.

Zarząd Spółki przedłoży ocenę wniosku wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2019-06-12 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki