REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie w sprawie odwołania oraz powołania członków rady nadzorczej spółki

2021-07-12 17:28
publikacja
2021-07-12 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-12
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ogłoszenie w sprawie odwołania oraz powołania członków rady nadzorczej spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) (dalej „Rozporządzenie”), Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 lipca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu panów Andrzeja Sterczyńskiego oraz Radosława Mrowińskiego ze stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z §5 ust. 5 Rozporządzenia, Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2021 roku, w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało panów Jana Suchanka oraz Michała Suchanka.

Poniżej Spółka przedstawia informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Jan Suchanek
Pan Jan Suchanek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2010 roku złożył Egzamin Adwokacki i jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej.
Założyciel i Wspólnik Zarządzający Suchanek, Stramski i Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni s.c., w ramach której świadczy usługi doradcze, w tym jako doradca osobisty, dla przedsiębiorstw z branży transportu i logistyki zarówno drogowej jak i kolejowej. Pełni ponadto funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku oraz pozostaje członkiem Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jan Suchanek ma również wieloletnie doświadczenie jako członek organów korporacyjnych podmiotów prawa handlowego, fundacji oraz spółdzielni.
W ciągu ostatnich pięciu lat pan profesor Jan Suchanek nie sprawował funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych konkurencyjnych wobec Spółki.
Jan Suchanek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorem giełdowym, nie posiada i nie posiadał akcji spółek publicznych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Pan Jan Suchanek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Suchanek
Od 2020 roku Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. Autor i współautor ponad 60 licznie cytowanych publikacji i wystąpień z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, transportu drogowego, mobilności, badań operacyjnych, ekonometrii i metod ilościowych. Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Koordynator i wykonawca kilkudziesięciu projektów z zakresu konsultingu, audytu operacyjnego i technologicznego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: operacyjnego, finansowego i ryzyka. Autor i współautor sześciu zakończonych lub wciąż realizowanych projektów badawczych, w tym projektów w ramach programu Horyzont 2020. Autor opracowania badawczego na rzecz Komisji Europejskiej z zakresu analizy kosztów i korzyści wprowadzenia tachografów „smart”.
W ciągu ostatnich pięciu lat pan profesor Michał Suchanek nie sprawował funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych konkurencyjnych wobec Spółki.
Michał Suchanek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorem giełdowym, nie posiada i nie posiadał akcji spółek publicznych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Pan Michał Suchanek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-12 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-07-12 Eliza Stec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki