REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał

2021-04-28 18:04
publikacja
2021-04-28 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_TPSA_zwolanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_TPSA_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 10 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2020 rok;
8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
Plik Opis
ZWZ_TPSA_zwołanie.pdfZWZ_TPSA_zwołanie.pdf Ogłoszenie ZWZ
ZWZ_TPSA_projekty uchwał.pdfZWZ_TPSA_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki