REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 12 LIPCA 2021 ROKU WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

2021-06-16 14:11
publikacja
2021-06-16 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_07_NWZ_TPSA_zwolanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-07_NWZ_TPSA_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 12 LIPCA 2021 ROKU WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4021 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 12 lipca 2021 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
Plik Opis
2021_07_NWZ_TPSA_zwołanie.pdf2021_07_NWZ_TPSA_zwołanie.pdf
2021-07_NWZ_TPSA_projekty uchwał.pdf2021-07_NWZ_TPSA_projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
2021-06-16 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki