3,02 zł
0,67% 0,02 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-12
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2018 r. spółka OTP S.A., zależna w 100% od Emitenta, nabyła 3 (trzy) niezabezpieczone obligacje imienne serii oznaczonej literą F pod numerami od 0001 do 0003, mających formę dokumentu (dalej zwanych "Obligacjami"), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. W dniu 10 listopada 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce OTP S.A. na podstawie otrzymanego od OTP S.A. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i dyspozycji dokonania przelewu wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji serii D w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), o których emisji Emitent informował raportem bieżącym numer 50/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., na rzecz płatności ceny emisyjnej Obligacji serii D. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-12 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2018-11-12 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl