REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

2021-08-11 14:23
publikacja
2021-08-11 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-11
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") następującej treści:

"Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz Acer Aggressive FIZ („Fundusze”) zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze dotychczas posiadanego udziału i zejściu poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu samodzielnie przez QUERCUS Parasolowy SFIO poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 9 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 2.544.176 akcje Spółki, co stanowiło 11,14% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2.544.176 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 9 sierpnia 2021 r. Fundusze posiadały 2.519.074 akcje Spółki, co stanowiło 11,03% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2.519.074 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 1.269.710 akcje Spółki, co stanowiło 5,56% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1.269.710 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 9 sierpnia 2021 r. QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 1.261.649 akcje Spółki, co stanowiło 5,52% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 261 649 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadających akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-11 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-08-11 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki