REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

2021-08-02 17:11
publikacja
2021-08-02 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") następującej treści:

"Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - Acer Aggressive FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusze”) zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce TRANS POLONIA S.A. oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w stosunku do zawiadomienia z dnia 13 sierpnia 2020 r. nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 29 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 2.659.858 akcji Spółki, co stanowiło 11,64% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2.659.858 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 30 lipca 2021 r. Fundusze posiadały 2.624.755 akcji Spółki, co stanowiło 11,49% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2.624.755 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-02 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-08-02 Eliza Stec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki