REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy spółką zależną a akcjonariuszem

2021-04-28 18:15
publikacja
2021-04-28 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy spółką zależną a akcjonariuszem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2021 roku, powziął wiadomość od spółki zależnej TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (KRS 0000417290) („Spółka”), w stosunku do której Emitent jest spółką dominującą, o zawarciu pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Emitenta - spółką Euro Investor sp. z o.o. (KRS 0000324445) („Akcjonariusz”) umowy pożyczki („Umowa Pożyczki”).

Wartość udzielonej pożyczki wynosi 18.693.604,22 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery złote 22/100). Umowa Pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych, jak również od standardów umów zawieranych przez Spółkę oraz Emitenta i jest zgodna w wytycznymi zawartymi w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki