REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

2021-06-10 16:44
publikacja
2021-06-10 16:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 5.069.574,54 zł. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 2.370.524,73 zł oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.699.049,81 zł.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2021 roku.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję Spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,27 zł. Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 18.776.202.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-06-10 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki