REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Znaczne pakiety akcji

2021-05-24 21:18
publikacja
2021-05-24 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_12_2021_zawiadomienie_zalacznik_tresc_zawiadomienia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2020 r. Spółka otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („PKP PLK”) zawiadomienie przekazane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez PKP PLK 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, na skutek doliczenia głosów, którymi dysponuje ARP w wyniku zawarcia przez ARP i PKP PLK porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej. Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść ww. zawiadomienia w związku z publikacją przez Spółkę opóźnionej informacji poufnej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 24.05.2021 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie
Załączniki
Plik Opis
RB_12_2021 zawiadomienie załącznik_treść zawiadomienia.pdfRB_12_2021 zawiadomienie załącznik_treść zawiadomienia.pdf Treść zawiadomienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-05-24 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki