REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.

2021-06-07 14:53
publikacja
2021-06-07 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_19_2021_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_10.09.2021_zmiana_miejsca_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trakcji S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 zawiadamia, że zmianie uległo miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 września 2021 r. na godzinę 9.00 („NWZ”). Nowym miejscem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Sala Wilanów I+II w Hotelu Radisson Blu Sobieski (pl. Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa).
Termin i godzina rozpoczęcia obrad NWZ nie uległy zmianie.
Zarząd podjął decyzję o zmianie miejsca odbycia NWZ celem zapewnienia odpowiednich warunków odbycia Zgromadzenia oraz zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa.
Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 września 2021 roku.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 19_2021_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 10.09.2021 zmiana miejsca obrad.pdfZałącznik do RB 19_2021_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 10.09.2021 zmiana miejsca obrad.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 10.09.2021 zmiana miejsca obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Arkadiusz Arciszewski Wiceprezes Zarządu
2021-06-07 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki