REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-05-24 21:22
publikacja
2021-05-24 21:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_14_2021_wniosek_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_14_2021_projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24.05.2021 r. Spółka otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 września 2021 r. („NWZ”) wraz z projektami uchwał.

Wśród projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza jest nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad NWZ – tj. w przedmiocie: Powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść:
- wniosku Akcjonariusza,
- projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna: art. 17 MAR
Załączniki
Plik Opis
RB_14_2021 wniosek akcjonariusza.pdfRB_14_2021 wniosek akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza
RB_14_2021 projekty uchwał NWZ.pdfRB_14_2021 projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-05-24 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki