REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

2021-05-24 21:20
publikacja
2021-05-24 21:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_13_2021_Zawiadomienie_ARP-COMSA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24.05.2021 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) zawiadomienie o zawarciu niewiążącego porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki, tj. ARP i COMSA S.A.U. z siedzibą w Barcelonie („COMSA”) dotyczącego przede wszystkim nabycia przez ARP lub podmiot kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej lub inny podmiot wskazany przez ARP, zaakceptowany wcześniej przez COMSA („Wskazany Kupujący”) wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, posiadanych przez COMSA w danym momencie.
Strony w porozumieniu uzgodniły również, że ARP lub Wskazany Kupujący nabędzie od COMSA wszystkie obligacje wyemitowane przez Spółkę, posiadane przez COMSA w danym momencie.

Realizacja wyżej opisanych transakcji będzie miała miejsce pod warunkiem spełnienia określonych w porozumieniu warunków zawieszających wskazanych w treści zawiadomienia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 17 MAR
Załączniki
Plik Opis
RB_13_2021 Zawiadomienie_ARP-COMSA.pdfRB_13_2021 Zawiadomienie_ARP-COMSA.pdf Zawiadomienie ARP-Comsa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-05-24 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki