REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Otrzymanie ceny sprzedaży za nieruchomość we Wrocławiu

2021-03-03 20:50
publikacja
2021-03-03 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Otrzymanie ceny sprzedaży za nieruchomość we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu 26/2018 oraz dotychczas publikowanych informacji w raportach okresowych informujących o przebiegu transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu („Nieruchomość”), Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zapłacona cena sprzedaży za Nieruchomość, co nastąpiło w następujący sposób:
- część ceny w wysokości 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych otrzymała Spółka;
- część ceny w wysokości 50.150.000,00 (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych kupujący, tj. spółka Lotnicza 100 spółka z o.o. („Kupujący”), przekazał przelewem bankowym na rachunek mBank S.A. („Bank”) w celu spłaty całości zobowiązania Spółki z tytułu kredytu obrotowego (w wysokości 50 mln złotych wraz z odsetkami), którego zabezpieczeniem jest hipoteka umowna łączna ustanowiona na Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży („Hipoteka”), co umożliwi wykreślenie tej hipoteki. Pozostała kwota po spłacie zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego zostanie przez Bank przekazana na rachunek bankowy Spółki.

Dodatkowo część ceny w wysokości 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych Spółka otrzyma po doręczeniu Kupującemu oświadczenia Banku o wyrażeniu zgody na bezwarunkowe wykreślenie Hipoteki ustanowionej na Nieruchomości.

Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 53.000.000,00 (pięćdziesiąt trzy miliony) złotych.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż ma istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, w tym na zmniejszenie jej stanu zadłużenia.


Podstawa prawna: art. 17 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-03 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-03-03 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki