REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Konwersja, asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego 12.335.891 akcji zwykłych na okaziciela serii C

2021-12-08 17:02
publikacja
2021-12-08 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Konwersja, asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego 12.335.891 akcji zwykłych na okaziciela serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 informuje, iż:

1. Na podstawie wniosku Spółki, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 1226/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. postanowił wprowadzić z dniem 13 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.335.891 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Trakcja S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLTRKPL00113.

2. Na podstawie wniosku Spółki, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczeniem z dnia 8 grudnia 2021 r. postanowił dokonać w dniu 13 grudnia 2021 r. asymilacji 12.335.891 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o kodzie PLTRKPL00113 powstałych po zamianie 12.335.891 akcji imiennych serii C oznaczonych kodem PLTRKPL00105 dokonanej w dniu 29 listopada 2021 roku, z 61.679.457 akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki oznaczonymi kodem PLTRKPL00014. Akcje objęte asymilacją otrzymają kod PLTRKPL00014.

3. Z dniem 13 grudnia 2021 r. kodem PLTRKPL00014 oznaczonych będzie 74.015.348 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1, 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
2021-12-08 Adam Stolarz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki