REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Informacja o powołaniu członków Zarządu na nową kadencję

2021-05-31 13:27
publikacja
2021-05-31 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o powołaniu członków Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki podjęła uchwały, na mocy których powołała dotychczasowych czterech członków Zarząd Spółki tj. Marcina Lewandowskiego, Pawła Nogalskiego, Aldasa Rusevičius i Arkadiusza Arciszewskiego na nową, wspólną kadencję, która rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacja o członkach Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą:


1. Pan Marcin Lewandowski Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

Pan Marcin Lewandowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – Mosty.

Doświadczenie zawodowe:
1994 – 2018 – Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. / Bilfinger Berger S.A. / PORR S.A. (jeden pracodawca - zmiana nazw wynika z przekształceń właścicielskich),
1994 – 1997 Inżynier Budowy - PPRM S.A.,
1997 – 2000 Kierownik Budowy / Kierownik Zespołu Budów - PPRM S.A.,
2000 – 2007 Dyrektor Oddziału we Włocławku - PPRM S.A.,
2007 – 2009 Dyrektor Dywizji Mostowej - Bilfinger Berger S.A.,
2009 – 2018 Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny - Bilfinger Berger S.A. / PORR S.A.,
2018 – obecnie Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Trakcja S.A.

W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Marcin Lewandowski był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i w Norwegii, w tym przede wszystkimi między innymi za:

• Budowę Tunelu Kolejowego do lotniska Okęcie,
• Budowę Wantowego Mostu im Solidarności w Płocku,
• Budowę Południowej Obwodnicy Warszawy,
• Budowę Południowej Obwodnicy Gdańska,
• Budowę Wantowego Mostu im T. Mazowieckiego w Rzeszowie,
• Budowę wielu odcinków dróg ekspresowych w tym: S6, S7, S8 i S17,
• Budowę Mostów TresfjordBrua i FarrisBrua w Norwegii,
• Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Trakcji S.A. Pan Marcin Lewandowski nadzorował i wdrażał proces restrukturyzacji organizacyjnej Trakcji S.A. oraz był odpowiedzialny za pierwszą rundę finansowania Spółki w 2019 r.

Pan Marcin Lewandowski jest członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Trakcji S.A.:
• AB Kauno Tiltai,
• Bahn Technik Wrocław sp. z o.o.,
• Torprojekt sp. z o.o.,
• PDM S.A.,
• PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o.,
• PEUiM Sp. z o.o.2. Pan Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu Spółki – Dyrektor Finansowy

Pan Paweł Nogalski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
• 1999-2000: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych – specjalista ds. rachunkowości zarządczej,
• 2001-2003: Aarsleff sp. z o.o.– analityk finansowy,
• 2003-2004: Shell Polska sp. z o.o. – analityk biznesowy,
• 2004 – 9.06.2015: Trakcja PRKiI S.A. – analityk finansowy, specjalista ds. kontrolingu, zastępca dyrektora kontrolingu operacyjnego, dyrektor kontrolingu operacyjnego, dyrektor kontrolingu Grupy Trakcja, zastępca dyrektora finansowego (06.2013 – 11.2013 pełniący obowiązki dyrektora finansowego),
• od 9.06.2015 – obecnie – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Trakcja S.A.

W ostatnich latach Pan Paweł Nogalski był odpowiedzialny za szereg procesów z obszaru finansów, z których najważniejszy to pierwsza runda finansowania Spółki w 2019 r., w ramach której, Spółka pozyskała nowe finansowanie kapitałowe, dłużne oraz gwarancyjne w tym także od nowych finansujących, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pan Paweł Nogalski jest członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Trakcji S.A.:
• AB Kauno Tiltai,
• Torprojekt sp. z o.o.,
• PEUiM Sp. z o.o.


3. Pan Aldas Rusevičius Wiceprezes Zarządu Spółki – Dyrektor ds. Rynków Bałtyckich
Pan Aldas Rusevičius ukończył wydział utrzymania i budownictwa drogowego w Kaunas Polytechnic School (1986). W roku 1995 uzyskał licencjat z inżynierii w specjalności drogowej na Vilnius Gediminas Technical University, a w 2001 r. tytuł magistra inżynierii budownictwa lądowego na Vilnius Gediminas Technical University.

Pan Aldas Rusevičius jest związany z Grupą Trakcja poprzez jednostkę zależną od Emitenta – AB Kauno tiltai, w której pracuje od 1999 r.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
• 1988 – 1999 – inżynier, dyrektor techniczny, CEO w UAB Mileta,
• 1999 – 2015 – Zastępca Dyrektora Technicznego, Dyrketor Techiniczny, Zastępca CEO w AB Kauno tiltai,
• 2008 – obecnie – członek zarządu AB Kauno Tiltai,
• 2009 – 2011 – członek zarządu, dyrektor departamentu budownictwa w AB Tiltra Group,
• 2015 – obecnie – CEO w AB Kauno Tiltai,
• 11. 2016 – obecnie - Prezes Zarządu spółki zależnej w Szwecji Kauno tiltai Sverige AB,
• 2017 – obecnie – Prezes Zarządu AB Kauno Tiltai,
• 11.2017 – obecnie - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Rynków Bałtyckich Trakcja S.A.

Ponadto Pan Aldas Rusevičius jest członkiem:
• Rady Stowarzyszenia “Litewskie Drogi”,
• Zarządu Kolejowego Stowarzyszenia “Gelpa”,
• Przewodniczący Rady w Vilnius Gediminas Technical University.

Posiadane certyfikaty:
• certyfikowany kierownik budowy,
• certyfikowany nadzorca budowlany,
• certyfikowany nadzorca projektów budowlanych.


4. Pan Arkadiusz Arciszewski Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny

Pan Arkadiusz Arciszewski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności Budowa Dróg i Mostów.

Doświadczenie zawodowe:
13.01.2003 - 10.01.2003 Inżynier Budowy - Dromex S.A./BUDIMEX DROMEX S.A.,
13.01.2003 - 31.08.2003 Inżynier Budowy / Specjalista ds. Roszczeń - STRABAG Sp. z o.o.,
1.09.2003 - 31.05.2009 Kierownik Kontraktu – Budimex Dromex S.A.,
1.06.2009 - 31.12.2012 Dyrektor Kontraktu/Kierownik Budowy – P.R.I. POL-AQUA S.A.,
1.01.2013 - 31-08.2013 Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
1.09.2013 - 28.02.2014 Członek Zarządu – BUDTH sp. z o.o.,
1.03.2014 - 31.08.2016 Prezes Zarządu - BUDTH sp. z o.o.,
12.10.2015 - 30.08.2016 Dyrektor Kontraktu – Trakcja PRKiI S.A.,
1.09.2016 - 31.03.2017 Inżynier Kontraktu – TPF sp. z o.o.,
1.04.2017 - 28.11.2018 Dyrektor Pionu Budownictwa Komunikacyjnego (PBK) – IDS-BUD S.A.,
17.12.2018 - 31.07.20019 Dyrektor Regionu Północ dywizja drogowo-mostowa – Trakcja PRKiI S.A.,
1.08.2019 - 10.10.2019 Dyrektor Operacyjny – Trakcja PRKiI S.A.,
10.10.2019 – obecnie Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny Trakcja S.A.

W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Arkadiusz Arciszewski był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w tym przede wszystkimi między innymi za:
• Centralna Magistrala Kolejowa – Linia nr 4 (z ramienia Inwestora);
• Modernizacja Linii Kolejowej E65 (z ramienia Inwestora);
• Budowę drogi ekspresowej na odcinku S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa;
• Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków-granica województwa podlaskiego, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok 16,11 km”;
• Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 odcinek 6 od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo”(z węzłem) o długości około 19,3 km;
• Budowa Trasy Mostu Północnego w Warszawie;
• Budowa drogi ekspresowej S-8 odcinek obwodnica Wyszkowa;
• Budowa Trasy Siekierkowskiej Zadanie IIB, odcinek od węzła Bora-Komorowskiego do ul. Płowieckiej.

Pan Arkadiusz Arciszewski jest członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Trakcji S.A.:
• Bahn Technik Wrocław sp. z o.o.,
• Torprojekt sp. z o.o.,
• PEUiM Sp. z o.o.Każdy z nowo powołanych Członków Zarządu złożył oświadczenie, iż:

• nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Emitenta,
• nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej,
• nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-05-31 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki