REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji dotyczącej korekty naliczonej wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów na dzień 30.06.2022 roku

2022-08-05 17:43
publikacja
2022-08-05 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji dotyczącej korekty naliczonej wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów na dzień 30.06.2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku podjął decyzję dotyczącą zmiany przyjętych szacunków na dzień 30 czerwca 2022 roku wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów realizowanych dla PKP PLK. Szacowany wpływ powyższej decyzji na jednostkowy oraz skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży za I półrocze 2022 roku jest ujemny i wynosi 37,6 mln zł.

Dodatkowo informujemy, że Spółka jest w trakcie cyklicznego procesu aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów budowlanych pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji oraz gromadzenia danych finansowych Spółki.

Wstępne szacunki wyników finansowych Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku zostaną przekazane w oddzielnych raportach bieżących w momencie zakończenia procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten okres, w tym procesu przeglądu kontraktów długoterminowych oraz gromadzenia danych finansowych Spółki i spółek z Grupy. Zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych ostateczne wyniki Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku zostaną opublikowane w dniu 14 września 2022 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Jakub Lechowicz Prezes Zarządu
2022-08-05 Piotr Mechecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki