REKLAMA

TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do znaczącej umowy kredytu

2014-10-03 17:12
publikacja
2014-10-03 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-03
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do znaczącej umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, AB Kauno tiltai w Kownie (Litwa), podpisała aneks ("Aneks") do znaczącej umowy kredytowej nr KL 06/03/01 z dnia 30 marca 2006 r. ("Umowa").

Stronami Umowy są:
1. Nordea Bank AB (wcześniej Nordea Bank Finland Plc), działający przez Nordea Bank AB Oddział na Litwie (wcześniej Nordea Bank Finland Plc Oddział na Litwie) i AB DNB bankas
oraz
2. AB Kauno tiltai.

Aneks wprowadza tekst jednolity Umowy. Zgodnie z aktualnymi postanowieniami umowy AB Kauno tiltai udzielono:
1. Kredyt w wysokości 6 208 875,82 EUR, czyli 25 946 271,16 PLN
2. Linię kredytową i limit linii kredytowej w wysokości 18 000 000,00 EUR, czyli 75 220 200 PLN
3. Linię gwarancyjną i limit linii gwarancyjnej w wysokości 55 000 000,00 EUR, czyli 229 839 500 PLN
Wartość waluty została przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podpisania Aneksu.

Ponadto, zgodnie z Aneksem aktualne terminy zwrotu kredytów są następujące:
1. 01 kwietnia 2017 r dla kredytu w wysokości 6 208 875,82 EUR (poprzedni termin ustalony był na 01 kwietnia 2016 r.)
2. 31 sierpnia 2016 r. dla limitu linii kredytowej w wysokości 18 000 000,00 EUR (poprzedni termin ustalony był na 31 sierpnia 2015 r.)
3. 31 sierpnia 2019 r. dla limitu linii gwarancyjnej w wysokości 55 000 000,00 EUR (poprzedni termin ustalony był na 31 stycznia 2018 r.)

Istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż przekroczyła ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-03 Roman Przybył Prezes Zarządu
2014-10-03 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze oferty oszczędnościowe na pół roku - maj 2022. Lider z lokatą na 5,5%

Najlepsze oferty oszczędnościowe na pół roku - maj 2022. Lider z lokatą na 5,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki