1,7200 zł
0,58% 0,0100 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-12
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1254/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Prawa do Akcji Serii B”). Zarząd GPW wyznaczył dzień 13 grudnia 2019 r. ostatnim dniem notowania 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) Praw do Akcji Serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLTRKPL00097”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały nr 1255/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Akcje Serii B”), w której Zarząd GPW: (i) dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, oraz (ii) postanowił wprowadzić Akcje Serii B z dniem 16 grudnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 16 grudnia 2019 r. rejestracji Akcji Serii B i oznaczenia ich kodem „PLTRKPL00014”. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
2019-12-12 Arkadiusz Arciszewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.