1,1700 zł
0,17% 0,0020 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2020 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok:

Przychody ze sprzedaży: 834.210 tys. zł
Wynik brutto ze sprzedaży: -92.890 tys. zł
EBITDA: -120.785 tys. zł
Wynik netto: -135.522 tys. zł

Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2019 roku Spółki, to:
- rozliczanie nisko marżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz przed znaczącą podwyżką kosztów produkcji;
- przedłużający się proces refinansowania działalności operacyjnej Spółki Trakcja PRKiI S.A., który pogłębił spadek rentowności na kontraktach budowlanych;
- przedłużający się proces refinansowania miał również wpływ na opóźnienie podpisania dwóch kontraktów kolejowych o wyższych rentownościach i brak możliwości ich rozliczania w roku 2019 a co za tym idzie niemożliwość uzyskania zakładanych przychodów;
- budżety zaktualizowano pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z realizowanych kontraktów;
- w trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe;
- dla dwóch kontraktów kolejowych Spółka ujęła przychody do poziomu poniesionych kosztów zgodnie z MSSF 15 par. 45;

Wpływ wyżej wymienionych czynników na zakończony proces cyklicznego przeglądu budżetów kontraktów budowlanych wyniósł -61.421 tys. zł.

Ponadto na zaprezentowaną powyżej EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.
Portfel zamówień budowlanych Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2.295 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów).
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 roku Spółka podpisała kontrakty budowlane o łącznej wartości 974 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów).
Powyższe dane finansowe nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta. Powyższe wyniki nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów. Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki IV kwartału 2019 roku zostaną przekazane w raporcie rocznym Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 21 kwietnia 2020 roku.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-27 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2020-02-27 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.