2,0300 zł
2,01% 0,0400 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zawarcia szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz zmiany dokumentacji finansowania pomostowego („Raport w sprawie finansowania długoterminowego”) oraz raportu bieżącego nr 53/2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zawarcia umowy krótkoterminowej pożyczki podporządkowanej, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 10 października br. otrzymał zawiadomienie od spółki mBank S.A. („mBank”), działającej jako agent ds. współpracy, o spełnieniu się w dniu 10 października br. warunków zawieszających wskazanych w umowie wspólnych warunków z dnia 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką, Bahn Technik Wrocław sp. z o.o., PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe BIAŁYSTOK S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „DALBA” sp. z o.o., Torprojekt sp. z o.o., oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. („Podmioty Powiązane"), mBank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Umowa Wspólnych Warunków"), o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie w sprawie finansowania długoterminowego, w związku z czym w dniu 10 października br. Umowa Wspólnych Warunków weszła w życie.
W związku z wejściem w życie Umowy Wspólnych Warunków oraz spełnieniem pozostałych warunków zawieszających wskazanych w aneksie nr 9 z dnia 27 września 2019 r. wprowadzającym zmienioną i ujednoliconą umowę kredytu zawartą pomiędzy Spółką oraz Podmiotami Powiązanymi a mBank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako kredytodawcami oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jako pożyczkodawcą ("Umowa Kredytu"), każdy z kredytodawców udostępnił Spółce i Podmiotom Powiązanym swój udział w wypłacie kredytów oraz wystawieniu gwarancji udzielonych na podstawie Umowy Kredytu w kwotach, które zostały wskazane w Raporcie w sprawie finansowania długoterminowego. Jednocześnie środki z kredytów oraz gwarancje zostaną wypłacone lub udzielone w momencie złożenia przez Spółkę stosownego wniosku złożonego do mBank (działającego jako agent kredytu).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 10 października br. otrzymał od AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Ubezpieczyciele") zawiadomienie o spełnieniu się w dniu 10 października br. warunków zawieszających wskazanych w aneksie nr 6 z dnia 27 września 2019 r. wprowadzającym zmienione i ujednolicone porozumienie w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 roku, pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi oraz Ubezpieczycielami („Aneks do Porozumienia"), o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie w sprawie finansowania długoterminowego, w związku z czym, w dniu 10 października br. Aneks do Porozumienia wszedł w życie. Na podstawie Aneksu do Porozumienia, każdy z Ubezpieczycieli wystawi nową gwarancję na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-11 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2019-10-11 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.