1,7200 zł
0,58% 0,0100 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 1112/2019 w sprawie zawarcia przez KDPW ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 10.279.909 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda akcja („Akcje Serii B”) pod kodem ISIN PLTRKPL00014, pod warunkiem dopuszczenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym.

Zarejestrowanie Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji Serii B oznaczonych kodem PLTRKPL00097, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczeniu Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW, o wydaniu którego Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2019-12-11 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.