1,7200 zł
0,58% 0,0100 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_79_2019_zalacznik_1_powziete_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_79_2019_zalacznik_2_opinia_obligacje.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_79_2019_zalacznik_3_opinia_akcje_serii_D.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 11 grudnia 2019 r.

Treść wszystkich uchwał z załącznikami poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż podczas obrad NWZ jeden z akcjonariuszy zgłosił projekty uchwał do punktu 4 i 5 porządku obrad NWZ i uchwały te są przedstawione w ww. załączniku i zostały powzięte przez NWZ.
W związku ze zmianą projektów uchwał Zarząd Spółki przedstawił odpowiednio zmienione opinie:
(i) Opinię uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D oraz ustalenia ceny emisyjnej obligacji, oraz
(ii) Opinię uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Treść opinii stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RB_79_2019 załącznik 1 powzięte uchwały.pdfRB_79_2019 załącznik 1 powzięte uchwały.pdf Powzięte uchwały
RB_79_2019 załącznik 2 opinia obligacje.pdfRB_79_2019 załącznik 2 opinia obligacje.pdf Opinia obligacje
RB_79_2019 załącznik 3 opinia akcje serii D.pdfRB_79_2019 załącznik 3 opinia akcje serii D.pdf Opinia akcje serii D

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2019-12-11 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.