TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy – w sektorze budowy mostów

2020-05-09 10:47
publikacja
2020-05-09 10:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-09
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy – w sektorze budowy mostów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu w dniu 7 maja 2020 r. przez Spółkę z Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres kontraktu na zadaniu pn. „03940 – Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu” („Roboty”) co będzie obejmowało: zaprojektowanie i wykonanie robót przez Spółkę w zakresie określonym kontraktem.
Planowana inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych mostów drogowych we Wrocławiu wraz z powiązaniem ich z sąsiednimi ulicami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 oraz budową i/lub przebudową sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, MTTK, elektroenergetycznych wraz z oświetleniem.
Wartość netto umowy wynosi 56 732 013,61 złotych. Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID z walorem ostateczności ma być zrealizowane w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. kontraktu stanowi istotny krok ku dywersyfikacji działalności Spółki oraz w ponownym jej zaangażowaniu w inwestycje związane z budową mostów.


Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-09 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2020-05-09 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki