3,9600 zł
1,02% 0,0400 zł
Toya SA (TOA)

Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TOYA S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2020 roku – 7 maja 2020 r.
 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2020 roku – 5 listopada 2020 r.
2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2020 roku - 27 sierpnia 2020 r.
3. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2019 rok – 26 marca 2020 r.
Emitent informuje, że stosownie do § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). („Rozporządzenie”), nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania.
Ponadto Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i drugi kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty Okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.