REKLAMA

TOYA S.A.: Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.

2019-11-27 16:53
publikacja
2019-11-27 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-27
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 50/2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w przedmiocie podjęcia decyzji o przystąpieniu do negocjacji, informuje, że w dniu 27 listopada 2019r. na skutek prowadzonych negocjacji podjął decyzję o utworzeniu spółki zależnej zlokalizowanej w Baibu Town, miejscowości położonej w prowincji Zhejiang Chińskiej Republiki Ludowej.

Zgodnie z intencją Emitenta Spółka Zależna ma być uprawniona m.in. do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej na terenie strefy ekonomicznej w Baibu Town, miejscowości położonej w prowincji Zhejiang Chińskiej Republiki Ludowej oraz wybudowania magazynu.
Emitent w spółce zależnej zamierza objąć 100 % udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich. Kapitał rejestrowy spółki zależnej wyniesie 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich a udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa będą w całości pokryte wkładem pieniężnym.

Dodatkowo oprócz kapitału rejestrowego, spółka zależna będzie mogła być dokapitalizowana łączną kwotą nieprzekraczającą 7.000.000 (słownie: siedem milionów) dolarów amerykańskich. Przedmiotowe dokapitalizowanie może nastąpić zarówno w formie pożyczki jak i kredytu bankowego.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia Emitentowi objęcia udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółce zależnej o których mowa powyżej, jak również jej późniejszego dokapitalizowania, Zarząd Spółki postanowił rozporządzić na mocy jednej lub kilku czynności prawnych, składnikami majątku Emitenta w postaci środków pieniężnych jak niżej:
• kwota 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich zostanie przeznaczona na potrzeby dokonania objęcia udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa o których mowa powyżej;
• kwota nieprzekraczająca 7.000.000 (słownie: siedem milionów) dolarów amerykańskich może zostać przeznaczona na dokapitalizowanie spółki zależnej.

Kapitał rejestrowy Spółki Zależnej w wysokości 8.000.000 dolarów amerykańskich, zostanie wniesiony przez Emitenta nie później niż 2 lata od dnia rejestracji spółki zależnej.
Emitent informuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza TOYA S.A. uchwałą nr 20/RN/2019 z dnia 27 listopada 2019 wyraziła zgodę na objęcie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w Spółce Zależnej, oraz zgodę na rozporządzenie przez Zarząd Spółki, na mocy jednej lub kilku czynności prawnych, składnikami majątku Spółki w postaci środków pieniężnych zgodnie z powyżej wskazanymi parametrami.
O rejestracji Spółki Zależnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki