REKLAMA

TOYA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A

2021-05-11 16:31
publikacja
2021-05-11 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_raportu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2021 roku opublikowanym w dniu 7 maja 2021 r. wystąpił błąd w Części C tj. śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. Przedmiotem korekty są pozycje jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w zakresie danych porównywalnych w części dotyczącej działalności finansowej za I kwartał 2020 roku. Dane przekazane za okres I kwartału 2021 roku pozostają bez zmian. Skorygowane dane znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2021 r.
Emitent przekaże ponownie skorygowany skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2021 roku do publicznej wiadomości przez system ESPI.
Załączniki
Plik Opis
załącznik do raportu.pdfzałącznik do raportu.pdf Załącznik do raportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki