TOYA S.A.: Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17

2019-09-17 19:13
publikacja
2019-09-17 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 17 września 2019 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17 (dalej: Bank) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 (dalej: „Umowa”), o której mowa z Raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 19 września 2017r.

Na mocy przedmiotowego aneksu data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na 19 września 2020r.

Zgodnie z aneksem zabezpieczenie kredytu stanowi:
a) hipoteka umowna do kwoty 37.500.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 ,
b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 ,
c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego
W stosunku do dotychczasowych warunków Umowy nastąpiło podwyższenie kosztów kredytu polegające na zmianie wysokości oprocentowania, które nie odbiega od powszechnie przyjętych standardów rynkowych.

Pozostałe warunki Umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki