REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-20 22:03
publikacja
2021-04-20 22:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
tow_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
tow_2020-12-31.zip.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_2020.12_DEF.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. Aktywa trwałe 57 823,00 56 894,00 12 530,00 13 360,00
II. Aktywa obrotowe 57 817,00 54 087,00 12 529,00 12 701,00
III. Aktywa razem 115 640,00 110 981,00 25 059,00 26 061,00
IV. Kapitał własny 58 361,00 65 682,00 12 646,00 15 424,00
V. Zobowiązania długoterminowe 29 173,00 33 598,00 6 322,00 7 890,00
VI. Zobowiązania krótkoterminowe 28 106,00 11 700,00 6 090,00 2 748,00
VII. Zobowiązania razem 57 280,00 45 299,00 12 412,00 10 637,00
VIII. Pasywa razem 115 640,00 110 981,00 25 059,00 26 061,00
IX. Środki pienięzne netto z działalności operacyjnej -2 492,00 4 795,00 -557,00 1 115,00
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -858,00 -6 997,00 -192,00 -1 626,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 837,00 -4 501,00 -634,00 -1 046,00
XII. Przychody ze sprzedaży 19 389,00 38 959,00 4 334,00 9 056,00
XIII. Zysk (-strata) ze sprzedaży -2 466,00 2 377,00 -551,00 553,00
XIV. Zysk (-strata) netto -7 366,00 5 320,00 -1 646,00 1 237,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
tow_2020-12-31.ziptow_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tower Investments 2020
tow_2020-12-31.zip.xmltow_2020-12-31.zip.xml Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tower Investments 2020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xmlSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xml Sprawozdanie z działalności Tower Investments 2020
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tower Investments 2020
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tower Investments 2020
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtmlPRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml Uchwała RN 05_2021
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtmlPRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml Uchwała RN 06_2021
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtmlProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml Protokół RN TISA 2020
List_do_akcjonariuszy.xhtml.xmlList_do_akcjonariuszy.xhtml.xml List do akcjonariuszy Tower Investments 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki