REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

2017-08-03 12:14
publikacja
2017-08-03 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-03
Skrócona nazwa emitenta
TOWER INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Shopin Szwedzka sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A. („Umowa”), której celem jest refinansowanie części kapitału zaangażowanego w realizację projektu Shopin Szwedzka, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 16/2016 („Obiekt”).

Kwota kredytu wynosi 7.050.000 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Kredyt będzie spłacany w 108 równych ratach kapitałowo-odsetkowych oraz rata balonowa nie wyższa niż 52,4% kwoty kredytu płatna w dniu ostatecznej spłaty kredytu, który ustalono na 30.09.2026 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce WIBOR3M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu są m.in. hipoteka na Obiekcie, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Shopin Szwedzka sp. z o.o. i na jej przedsiębiorstwie, cesja wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczeniowej i umów najmu, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenie Spółki do kwoty 0,5 mln zł.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-03 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki