REKLAMA

THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu przez pełnomocnika 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

2020-08-11 10:43
publikacja
2020-08-11 10:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
The_Farm_51_Group_-_zawiadomienie_o_przekroczeniu_5_proc._przez_SII.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2016-10-17_SII_pelnomocnictwo_Jaroslaw_Dzierzanowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SII_odpis_pelny_KRS_dla_25801.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-11
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu przez pełnomocnika 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2020 roku Emitent otrzymał od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (dalej: „Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) informujące o powzięciu przez Zawiadamiającego w dniu 4 sierpnia 2020 r. informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z otrzymaniem przez Zawiadamiającego od akcjonariuszy Spółki kolejnych pełnomocnictw upoważniających do wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariuszy na zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ww. Spółki bez wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Jednocześnie Zawiadamiający wskazał, że udzielone mu pełnomocnictwa obejmowały wyłącznie upoważnienie do wykonywania uprawnień akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu stosownie do postanowień art. 412 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
The Farm 51 Group - zawiadomienie o przekroczeniu 5 proc. przez SII.pdfThe Farm 51 Group - zawiadomienie o przekroczeniu 5 proc. przez SII.pdf
2016-10-17_SII_pełnomocnictwo_Jarosław_Dzierżanowski.pdf2016-10-17_SII_pełnomocnictwo_Jarosław_Dzierżanowski.pdf
SII_odpis_pelny_KRS_dla_25801.pdfSII_odpis_pelny_KRS_dla_25801.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-11 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki