REKLAMA

THE FARM 51 GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 roku

2020-08-13 16:38
publikacja
2020-08-13 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

1. Kamil Bilczyński:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 312.513
udział w głosach na NWZ (w proc.) – 15,83 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,98 proc.

2. Wojciech Pazdur:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 304.000
udział w głosach na NWZ (w proc.) – 15,40 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,85 proc.

3. Robert Siejka:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 287.500
udział w głosach na NWZ (w proc.) – 14,56 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,58 proc.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z zawiadomieniem otrzymanym od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (dalej: "Zawiadamiający"), sporządzonym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zostało opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 21/2020 w dniu 11 sierpnia 2020 roku, Zawiadamiający reprezentował na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących łącznie pow. 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-13 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki