THE FARM 51 GROUP S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności wekslowych

2019-05-31 19:43
publikacja
2019-05-31 19:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności wekslowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności wekslowych w kwocie 2.298.485,05 zł (weksle plus odsetki) z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka braku zaspokojenia ww. należności w pełnym zakresie.

Odnośnie ww. należności, Emitent uzyskał prawomocne orzeczenia zasądzające z ww. tytułu, wobec trzech podmiotów niepowiązanych z Emitentem, na łączną sumę 2.106.741 zł wraz z odsetkami. Wszystkie orzeczenia wydane w powyższych sprawach, zostały w dniach 10-17 maja 2019r. opatrzone klauzulami wykonalności i skierowane na drogę egzekucji komorniczej. Jednakże z uwagi na krótki okres czasu, który upłynął od dnia wszczęcia egzekucji oraz terminy realizacji zobowiązań nałożonych przez komornika - do dnia dzisiejszego Emitent nie uzyskał zaspokojenia, jak również brak jest aktualnych informacji o stanie egzekucji. W konsekwencji, Zarząd Emitenta, w wyniku przeprowadzonych konsultacji z księgowością oraz Biegłym Rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018 podjął decyzję o dokonaniu ww. odpisu.

Powyższa informacja w ocenie Emitenta ma charakter poufny, gdyż utworzenie przez Emitenta ww. odpisu aktualizującego na kwotę 2.298. 485,05 zł wpłynie na obniżenie wyniku finansowego Emitenta w raporcie rocznym Spółki za rok 2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki