THE FARM 51 GROUP S.A.: Emisja obligacji serii L

2019-06-03 17:00
publikacja
2019-06-03 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-03
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Emisja obligacji serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca 2019 roku została podjęta uchwała o emisji do 4.200 obligacji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.200.000 zł.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych służących rozwojowi oferty produktowej Emitenta oraz zwiększenie kapitału obrotowego.

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 marca 2019 roku wynosi 2.148.642,23 złotych, w tym brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji, tj. 27 czerwca 2021 roku wynosić będzie 5.200.000 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-03 Robert Siejka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki