THE DUST S.A.: Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B

2019-06-14 13:06
publikacja
2019-06-14 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Opinia_zarzadu_14_06_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „The Dust”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 10 czerwca 2019 roku żądania akcjonariusza Me & My Friends S.A. („MAMF”) w trybie art. 401 §1 KSH, Zarząd Emitenta w dniu 14 czerwca 2019 r. postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta głosowanie za przyjęciem uchwały zgłoszonej przez MAMF oraz wydał opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Ponadto Zarząd Emitenta postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta podwyższenie kapitału zakładowego The Dust o kwotę 3.600 w drodze emisji łącznie 36 000 akcji zwykłej na okaziciela serii D i D1.

W związku z przyjętą przez Spółkę strategią wzrostu wartości przedsiębiorstwa i umożliwienia realizacji programu motywacyjnego, Spółka zamierza przeprowadzić emisję akcji. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony w drodze emisji 12 600 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, i 23 400 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Uzasadniając wyłączenie prawa poboru nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom Zarząd podaje, że takie rozwiązanie leży w interesie Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru akcji serii D i D1 przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z uwagi na fakt, że oferty objęcia akcji serii D i D1, jak również oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B mają zostać skierowane wyłącznie do pracowników i współpracowników Spółki – łącznie 18 (słownie: osiemnastu) osób – w ramach programu motywacyjnego, zaangażowanych w projekt produkcji gry komputerowej opartej na motywach powieści Jacka Piekary.
Załączniki
Plik Opis
Opinia zarządu 14_06_2019.pdfOpinia zarządu 14_06_2019.pdf Opinia Zarządu The Dust S.A. 14_06_2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Jakub Wolff Prezes Zarządu
2019-06-14 Krzysztof Wagner I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki