REKLAMA

TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

2021-03-22 13:10
publikacja
2021-03-22 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że:

- jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) – termin publikacji został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku,
- skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku.


Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-22 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-03-22 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki