REKLAMA

TESGAS S.A.: Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia

2021-03-18 15:34
publikacja
2021-03-18 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 marca 2021 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego o:
wykreśleniu hipoteki umownej łącznej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty kredytu.
Hipoteka o której mowa powyżej ustanowiona została na nieruchomości Emitenta położonej w miejscowości Wysogotowo, dla której prowadzone są Księgi Wieczyste PO1P/00306301/9 dla w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/3241 z dnia 26 lipca 2019 oraz umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej 19/3242 z dnia 26 lipca 2019r.
Wykreślenie hipoteki nastąpiło w wyniku całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego w sierpniu 2020 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-03-18 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki