TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.

2020-07-21 21:30
publikacja
2020-07-21 21:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 lipca 2020 roku:

- Włodzimierz Kocik - posiadał 5.007.143 głosów z ogólnej liczby 11.422.916 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, co stanowiło 43,84% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz 30,62% ogólnej liczby głosów.
- Marzenna Kocik posiadała 4.097.788 głosów z ogólnej liczby 11.422.916 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, co stanowiło 35,88% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz 25,06% ogólnej liczby głosów.
- Piotr Majewski posiadał 1.026.000 głosów z ogólnej liczby 11.422.916 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, co stanowiło 8,98% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz 6,28% ogólnej liczby głosów.
- NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny posiadało 1.250.000 głosów z ogólnej liczby 11.422.916 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,94% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz 7,65% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-21 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-07-21 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki