TESGAS S.A.: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

2020-08-07 11:27
publikacja
2020-08-07 11:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-07
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 67 sierpnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego o:
- wpisie hipoteki umownej łącznej na nieruchomości Emitenta położonych w miejscowości Dąbrowa, dla której prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach PO1P/00180139/2 (Nieruchomość I) oraz PO1P/00306301/9 (Nieruchomość II) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 000/100) ustanowionej jako zabezpieczenie:
- spłaty kredytu na finansowanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o długości około 14,79 km relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100);
- spłaty kredytu na finansowanie budowy gazociągu średniego ciśnienia relacji Zbludza - Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica, w kwocie 9.250.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), o których Emitent informował raportem bieżącym 20/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-07 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-08-07 Piotr Majewski Wiceprezzes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki